• jasno v zásadách: správania sa vedenia aj zamestnancov, internej komunikácie, reprezentácie firmy navonok, komunikácie s klientom a partnermi, vizuálnej prezentácie firmy

Naša ponuka: KRÁTKA REVÍZIA FIREMNEJ KULTÚRY A IMIDŽU FIRMY/PODNIKATEĽA

poldenná konzultácia u vás na firme, analýza, odhalenie príčin súčasných problémov a stanovenie príležitostí na zlepšenie

Výstup: odporúčania pre strategické a konkrétne praktické kroky

Cena a trvanie: 159 EUR, ½ dňa

V prípade potreby alebo vášho záujmu:

  • Dodatočné podrobnejšie konzultácie: (39 EUR/hod)
    • Vypracovanie akčného plánu pre realizovanie odporúčaní (159 EUR)
    • Možnosť asistencie pri implementácii akčného plánu


Objednajte si túto konzultáciu alebo sa nám bezplatne ozvite na krátky úvodný rohovor. Porozprávame sa s vami a zistíme ako vám vieme pomôcť.

Kontakt

Ak máte záujem o komplexnejší prístup, pokrývajúci financie, markteing aj organizačnú stránku zvoľte si detail

Prémiový konzultačný program BUSINESS EXTRA:

Komplexný a detailný program obsahujúci analýzy z celkového nastavenia firmy, financií, marketingu a organizačných procesov. Poskytne vám podrobný pohľad na vašu firmu, pomôže odhaliť príčiny slabých miest a ponúkne riešenia. Spoločne budeme hľadať praktické cesty ako riešenia zapracovať do každodenného chodu vašej firmy.

  • priebeh: 3x 3-4 hodinové stretnutie v priebehu niekoľkých týždňov
    • v čase medzi stretnutiami sa pokúsite zpracovať odporúčané riešenia
  • po poslednej kunzultácii zahŕňa follow-up jednohodinové revízne konzultácie s odstupom niekoľkých týždňov pre prehodnotenie a doladenie
  • cena: 549 EUR

Ozvite sa nám:

Kontakt