HORIZONSTEP – Branislav Bratko

Business mentoring & consultancy

Oblasti, v ktorých vám viem dať podporu:

#OSOBNÝ A RODINNÝ ŽIVOT VO VZŤAHU K PODNIKANIU

problémy alebo potreba zlepšenia v oblasti osobného a rodinného života podnikateľa, znechutenie a vyhorenie v podnikaní, problémový vzťah k firme, personalizovaná reálna motivácia, osobné hodnoty,...…

#CELKOVÁ KONDÍCIA FIRMY/ORGANIZÁCIE

hľadanie možností pre rozvoj firmy, celkové zlepšenie kondície rýchla analýza všetkých dôležitých oblastí – ekonomika, organizačný chod firmy, riadenie, časový…

#OBCHOD A MARKETING

základné nastavenie stratégie pre dostatočný predaj, uspokojivý počet klientov/zákazníkov, podnety pre konkrétne kroky v marketingu, trvale udržateľný rast klientskej základne…

#ORGANIZAČNÉ FUNGOVANIE FIRMY/ORGANIZÁCIE

problémy s organizáciou práce, time-management, plnenie termínov, záväzkov, organizačný chaos, nejasnosť procesov a kompetencií, systém v zodpovednosti za procesy, individuálna organizácia vlastnej…

#FIREMNÁ KULTÚRA A IMIDŽ FIRMY/ORGANIZÁCIE

pri stave nejasnosti v zásadách správania sa vedenia aj zamestnancov, reprezentácii firmy navonok, komunikácie s klientom a partnermi, vizuálnej reprezentácie firmy tvorba pravidiel…

#REALIZÁCIA ZÁMERU/VÍZIE

ak zamýšľate rozbehnúť podnikateľský/dobročinný zámer, novú službu, začať vlastné podnikanie príprava reálnych krokov, tvorba udržateľnej stratégie rozvoja, financovanie, organizačná stránka,…

Ako vám viem pomôcť

Svojim klientom poskytujem podporu pre prekonanie stagnácie, nastavenie pre kontinuálny rozvoj, udržateľnú stratégiu, realistickú motiváciu, premenu myšlienok a nápadov na reálne kroky, fungovanie na základe trvácnych firemných a osobných hodnôt ... formou PORADENSTVA (poradenské stretnutia s analýzou aktuálnej situácie, identifikáciou rizík/koreňov problémov/príležitostí a návrh riešení) a MENTORINGU (s pridanými následnými konzultáciami s časovým odstupom na realizáciu jednotlivých krokov s ich revíziou)

Kontaktujte ma. Porozprávame sa o vašom probléme, zistíme, či a ako vám viem pomôcť a dohodneme sa na ďalšom postupe.

ÚVODNÝ BEZPLATNÝ ROZHOVOR

Latest Blogs