HORIZONSTEP

Visions | Actions | Progress

Praktické a dostupné konzultačné služby, ktoré vám pomôžu nájsť riešenia v oblastiach:

Firemné financie

zabezpečenie dostatočného obratu, vyhýbanie sa krízam, stagnácii, hrozbám krachu a ich riešenie, udržateľný rozpočet, dostatočný obrat, finančná perspektíva firmy, súkromné a…

Marketing a obchod

dostatočný predaj, uspokojivý počet objednávok/klientov/zákazníkov, sústavný prísun nových klientov, systematický prístup k prezentácii firmy/služieb/produktov, budovanie povedomia a dobrého mena firmy…

Organizačné veci

efektívna organizácia práce, vyhýbanie sa organizačnému chaosu a nejasnosti v procesoch či kompetenciách, plnenie termínov a záväzkov, zvládanie rýchleho rastu firmy, prispôsobenie organizačnej…

Firemná kultúra a imidž firmy

jasno v zásadách: správania sa vedenia aj zamestnancov, internej komunikácie, reprezentácie firmy navonok, komunikácie s klientom a partnermi, vizuálnej prezentácie…

Osobný a pracovný život

zlepšenia v osob. a rodin. živote podnikateľa, odolávanie znechuteniu a vyhoreniu v podnikaní, vzťah k firme, nájdenie vízie osobného poslania…

Realizácia vízií a zámerov

pre realizáciu zamýšľaných vízií a podnikateľských/dobročinných zámerov, konkrétne kroky, základy pre stratégiu, marketing, financovanie, organizačné procesy, optimalizáciu produktov a služieb…

Viac o konzultáciách a o nás

Portfólio

Niekoľko ukážok z našej práce:…

Kontaktujte nás. Porozprávame sa o vašom probléme, zistíme, či a ako vám vieme pomôcť a dohodneme sa na ďalšom postupe.

ÚVODNÝ BEZPLATNÝ ROZHOVOR

Konzultovali sme veci ohľadom rozbiehania podnikania, nastavenia podnikovej kultúry a spôsobu osobnej prezentácie od založenia našeho architektonického štúdia. Dnes už…

Spolupracovali sme na viacerých projektoch a môžem konštatovať spokojnosť so zodpovedným prístupom, pochopenie a vhľad do podstaty vecí, jasne komunikované myšlienky.…

Latest Blogs