Nájdite spôsoby ako rozvíjať svoj biznis, získať nových klientov a udržať ich. Analýza príležitostí, hľadanie konkrétnych krokov lešpieho presadenia sa firmy. Plán použitia marketingových nástrojov.

PORADENSKÉ BALÍČKY

Prebiehajú online/on-site – podľa dohody. S majiteľom firmy alebo vedením, príp. zamestnancami.

Obsah balíčkov je popísaný pri jednotlivých službách (nižšie).
Varianty:

ECO – Analýza problému a zaškolenie do jeho riešení a ich postupov. Samotné kroky si vytvárate sami.
Cena: 149 EUR Trvanie: 3 hod.

FULL – Analýza + zaškolenie. Rozpracovanie riešení do konkrétnych krokov, spoločné vytvorenie plánu. Súhrnný dokument.
Cena: 399 EUR Trvanie: 6 hod.

Online aj on-site forma.
(v prípade on-site formy účtujeme cestovné náklady v sume 0,4 EUR/km)

Ponuka:

  1. Rozhýbte svoj biznis (firmu, víziu)
  2. Firemná stratégia/akčný plán rozvoja podnikania/firmy/organizácie/vízie
  3. Vybudujte korporátnu kultúru vašej firmy
  4. Rozhýbte svoj marketing
  5. Podnikateľská estetika


PREHĽAD PORADENSKÝCH BALÍČKOV

Rozhýbte svoj biznis (firmu, víziu)

(Poradenský balíček)
Pohnite sa v podnikaní z miesta.
Identifikujte príčiny stagnácie, príp. úpadku. Spoznajte a aplikujte možné riešenia.
Základná analýza biznis modelu firmy (pre individuálnych podnikateľov, malé firmy a organizácie). Odporúčania pre zlepšenia, usmernenia, plán následných krokov na zlepšenie stavu firmy.

Naštartujte svoju víziu

(Poradenský balíček)
Analýza vašej vízie, jej realizovateľnosti a udržateľnosti. Stanovenie konkrétnych krokov na rozvoj a smerovanie do budúcnosti. Praktický akčný plán/stratégia rozvoja.

Vybudujte korporátnu kultúru vašej firmy

Korporátna kultúra dáva vášmu podnikaniu identitu, rozpoznateľnosť. Určuje, ako u vás pulzuje život, stanovuje pravidlá, dáva poriadok a jasnosť. Vychádza z vašich hodnôt a zasahuje štýl, prezentáciu, správanie, hovorený prejav, odev, produkty, dizajn, …

Pomôžeme vám sformulovať, vypracovať a implementovať vašu vlastnú korporátnu kultúru. Nenechajte veci na náhodu! Nech správanie sa zamestnancov  a imidž vašej firmy reprezentuje to, čím vaša firma skutočne je.

Rozhýbte svoj marketing

(Poradenský balíček)
Nájdite spôsoby ako rozvíjať svoj biznis, získať nových klientov a udržať ich. Analýza príležitostí, hľadanie konkrétnych krokov lešpieho presadenia sa firmy. Plán použitia marketingových nástrojov.

Podnikateľská estetika

(Poradenský balíček)
Imidž je dôležitým prvkom úspešnosti firmy. Nepodceňte ho!
Analýza estetiky vašej firmy – prvky korporátnej identity, estetika osobnosti podnikateľa, estetika priestorov, produktov a estetika v poskytovaní služieb. Odporúčania a návrhy riešení, plán ďalších krokov.

Analýza konkurenčného prostredia

Analýza prostredia, v ktorom chcete podnikať – v rámci odvetvia alebo regiónu. Informácie o službách, cenách, prístupoch a výhodách konkurencie. Analýza potrebných aspektov na presadenie sa, realizovateľnosť vybraného podnikania – predpisy a požiadavky.

Analýza dát + konzultácia (2-3 hod) Od 299 EUR

Kontakt/objednanie alebo bezplatná úvodná konzultácia

ĎALŠIE NAŠE SLUŽBY:

PORADENSTVO V OBLASTI PODNIKANIA, STRATEGICKÉHO A ORGANIZAČNÉHO MANAŽMENTU

Poradenstvo k vybranému problému v oblasti vedenia, riadenia, vízie, marketingu, … firmy/organizácie.

Cena: 39 EUR/hod

Kontakt/objednanie

PREDNÁŠKY, ŠKOLENIA, SEMINÁRE, WORKSHOPY

Tematické, u vás na firme, teambuldingu, konferencii alebo v iných priestoroch. Aktuálna ponuka:

  • Systematický rozvoj podnikania
  • Praktický marketing pre malých podnikateľov
  • Estetika podnikania
  • Podnikanie vs. Zamestnanie
  • Time management v rodine

Trvanie: 90 min Cena: 80 EUR