Naša ponuka: KRÁTKA REVÍZIA ORGANIZAČNÝCH PROCESOV,

poldenná konzultácia u vás na firme, analýza – organizačné procesy, odhalenie príčin súčasných problémov a stanovenie príležitostí na zlepšenie

Výstup: odporúčania pre strategické a konkrétne praktické kroky

Cena a trvanie: 159 EUR, ½ dňa

V prípade potreby alebo vášho záujmu:

  • Dodatočné podrobnejšie konzultácie: (39 EUR/hod)
    • Vypracovanie akčného plánu pre realizovanie odporúčaní (159 EUR)
    • Možnosť asistencie pri implementácii akčného plánu
    • Možnosť spolupráce so špecialistami na jednotlivé oblasti


Objednajte si túto konzultáciu alebo sa nám bezplatne ozvite na krátky úvodný rohovor. Porozprávame sa s vami a zistíme ako vám vieme pomôcť.

Kontakt