Spolupracovali sme na viacerých projektoch a môžem konštatovať spokojnosť so zodpovedným prístupom, pochopenie a vhľad do podstaty vecí, jasne komunikované myšlienky. V rámci medzinárodného campu pre lídrov pozitívny a povzbudivý vplyv na účastníkov.