• pri stave nejasnosti v zásadách správania sa vedenia aj zamestnancov, reprezentácii firmy navonok, komunikácie s klientom a partnermi, vizuálnej reprezentácie firmy
 • tvorba pravidiel a zásad, začlenenie firemných hodnôt do celého života firmy

PREHĽAD SLUŽIEB

PORADENSTVO:

 • u vás/u nás/online, analýza zvolenej oblasti, odhalenie príčin súčasných problémov a stanovenie príležitostí na zlepšenie, odporúčania riešení
 • jednorazové poradenstvo    (39 EUR/60 min) (trvanie od 90 min)
 • jednodňová hĺbková revízia (3-7 hod) (159 – 279 EUR)

MENTORING:

 • u vás/u nás/online,
 • analýza zvolenej oblasti, odhalenie príčin súčasných problémov a stanovenie príležitostí na zlepšenie, vytvorenie plánu na aplikáciu riešení, revízia realizácie riešení po dohodnutom časovom úseku, doladenie a dotiahnutie problémových bodov
 • balík Mentoring 1 (úvod. stret. 3-7 h, 4 x pravidelné 1,5 h revízie) od 359 EUR
 • balík Mentoring 2 (úvod. stret. 3-7 h, 8 x pravidelné 1,5 h revízie) od 599 EUR
 • dlhodobejší alebo individ. prispôsobený mentoring – trvanie a cena dohodou
 • cestovné náklady 0,4 EUR/km
 • vypracovanie akčného plánu pre realizovanie odporúčaní (od 159 EUR)

Kontaktujte ma. Porozprávame sa o vašom probléme, zistíme, či a ako vám viem pomôcť a dohodneme sa na ďalšom postupe.

ÚVODNÝ BEZPLATNÝ ROZHOVOR (do cca 20 min)

0907 354 862

bratko@horizonstep.com