Naša ponuka: ZÁKLADNÁ SYSTEMATICKÁ REVÍZIA FIRMY,

celodenná konzultácia u vás na firme, analýza + odporúčania praktických krokov, Všetky dôležité oblasti – ekonomika, organizačný chod firmy, riadenie, časový manažment, marketing a obchod,…), odhalenie príčin súčasných problémov a stanovenie príležitostí na zlepšenie

Výstup: odporúčania pre strategické a konkrétne praktické kroky

Cena a trvanie: (299 EUR, 1 deň)

V prípade potreby alebo vášho záujmu:

  • Dodatočné podrobnejšie konzultácie: (39 EUR/hod)
    • Možnosť podrobnejšej analýzy vybranej oblasti (napr. obchod) – cena a trvanie dohodou
    • Vypracovanie akčného plánu pre realizovanie odporúčaní (159 EUR)
    • Možnosť asistencie pri implementácii akčného plánu
    • Možnosť spolupráce so špecialistami na jednotlivé oblasti

Objednajte si túto konzultáciu alebo sa nám bezplatne ozvite na krátky úvodný rohovor. Porozprávame sa s vami a zistíme ako vám vieme pomôcť.

Kontakt