• zabezpečenie dostatočného obratu, vyhýbanie sa krízam, stagnácii, hrozbám krachu a ich riešenie, udržateľný rozpočet, dostatočný obrat, finančná perspektíva firmy, súkromné a firemné financie,…

Nízkonákladová dostupná ponuka:

Konzultačný program KRÁTKA EKONOMICKÁ REVÍZIA FIRMY

polodenná konzultácia u vás na firme, analýza + odporúčania praktických krokov, Všetky dôležité oblasti – ekonomika, organizačný chod firmy, riadenie, časový manažment, marketing a obchod,…), odhalenie príčin súčasných problémov a stanovenie príležitostí na zlepšenie

Výstup: odporúčania pre strategické a konkrétne praktické kroky

Cena a trvanie: (159 EUR, 1/2 dňa)

V prípade potreby alebo vášho záujmu:

 • Dodatočné podrobnejšie konzultácie: (39 EUR/hod)
  • Možnosť podrobnejšej analýzy vybranej oblasti (napr. obchod) – cena a trvanie dohodou
  • Vypracovanie akčného plánu pre realizovanie odporúčaní (159 EUR)
  • Možnosť asistencie pri implementácii akčného plánu
  • Možnosť spolupráce so špecialistami na jednotlivé oblasti

Objednajte si túto konzultáciu alebo sa nám bezplatne ozvite na krátky úvodný rohovor. Porozprávame sa s vami a zistíme ako vám vieme pomôcť.

Kontakt

Ak máte záujem o komplexnejší prístup, pokrývajúci financie, markteing aj organizačnú stránku zvoľte si detailnejší

Konzultačný program BUSINESS EXTRA:

Komplexný a detailný program obsahujúci analýzy z celkového nastavenia firmy, financií, marketingu a organizačných procesov. Poskytne vám podrobný pohľad na vašu firmu, pomôže identifikovať príčiny slabých miest a ponúkne riešenia. Spoločne budeme hľadať praktické cesty ako riešenia zapracovať do každodenného chodu vašej firmy.

 • priebeh: 3x 3-4 hodinové stretnutie v priebehu niekoľkých týždňov
  • v čase medzi stretnutiami sa pokúsite zpracovať odporúčané riešenia
 • po poslednej kunzultácii zahŕňa follow-up jednohodinové revízne konzultácie s odstupom niekoľkých týždňov pre prehodnotenie a doladenie
 • cena: 549 EUR

Ozvite sa nám:

Kontakt