Pohnite sa v podnikaní z miesta.
Identifikujte príčiny stagnácie, príp. úpadku. Spoznajte a aplikujte možné riešenia.
Základná analýza biznis modelu firmy (pre individuálnych podnikateľov, malé firmy a organizácie). Odporúčania pre zlepšenia, usmernenia, plán následných krokov na zlepšenie stavu firmy.

PORADENSKÉ BALÍČKY

Prebiehajú online/on-site – podľa dohody. S majiteľom firmy alebo vedením, príp. zamestnancami.

Obsah balíčkov je popísaný pri jednotlivých službách (nižšie).
Varianty:

ECO – Analýza problému a zaškolenie do jeho riešení a ich postupov. Samotné kroky si vytvárate sami.
Cena: 149 EUR Trvanie: 3 hod.

FULL – Analýza + zaškolenie. Rozpracovanie riešení do konkrétnych krokov, spoločné vytvorenie plánu. Súhrnný dokument.
Cena: 399 EUR Trvanie: 6 hod.

Online aj on-site forma.
(v prípade on-site formy účtujeme cestovné náklady v sume 0,4 EUR/km)

Ponuka:

  1. Rozhýbte svoj biznis (firmu, víziu)
  2. Firemná stratégia/akčný plán rozvoja podnikania/firmy/organizácie/vízie
  3. Vybudujte korporátnu kultúru vašej firmy
  4. Rozhýbte svoj marketing
  5. Podnikateľská estetika

Kontaktujte nás – úvodná konzultácia do 20 min. zdarma. Porozprávame sa o Vašom probléme, zistíme či a ako Vám vieme pomôcť a dohodneme ďalší postup. Alebo si objednajte poradenstvo ihneď.