Konzultovali sme veci ohľadom rozbiehania podnikania, nastavenia podnikovej kultúry a spôsobu osobnej prezentácie od založenia našeho architektonického štúdia. Dnes už máme svoje pevné miesto na trhu s prírodnými stavbami a stále čerpáme z toho čo sme spoločne s Braňom započali už pred 10timi rokmi.

Atelier Archa FB