• pre realizáciu zamýšľaných vízií a podnikateľských/dobročinných zámerov, konkrétne kroky,
 • základy pre stratégiu, marketing, financovanie, organizačné procesy, optimalizáciu produktov a služieb

Naša ponuka:

ÚVODNÁ KONZULTÁCIA K REALIZÁCII ZÁMERU/VÍZIE

konzultácia u vás na firme, spoločná analýza s vami, prehodnotenie potenciálu, hľadanie konkrétnych krokov a systematickej realizácie

Výstup: odporúčania pre strategické a konkrétne praktické kroky

Cena a trvanie: 59 EUR, 90 min

V prípade potreby alebo vášho záujmu:

 • Dodatočné podrobnejšie konzultácie (39 EUR/hod)
  • Vypracovanie akčného plánu pre realizovanie odporúčaní (od 159 EUR)
  • Možnosť asistencie pri implementácii akčného plánu


Objednajte si túto konzultáciu alebo sa nám bezplatne ozvite na krátky úvodný rohovor. Porozprávame sa s vami a zistíme ako vám vieme pomôcť.

Kontakt
alebo si zvoľte:

Prémiový konzultačný program VISION EXTRA

 • komplexná stratégia pre rozvoj vašej vízie
 • základy pre branding, marketing, obchod, optimalizáciu produktov a služieb, organizačné procesy
 • konkrétne realizačné kroky a akčné plány
 • priebeh: 3x 3-4 hodinové stretnutie v priebehu niekoľkých týždňov
  • v čase medzi stretnutiami sa pokúsite zpracovať odporúčané riešenia
 • po poslednej kunzultácii zahŕňa follow-up jednohodinové revízne konzultácie s odstupom niekoľkých týždňov pre prehodnotenie a doladenie
 • cena: 549 EUR