Pomáhame individuálnym podnikateľom a malým firmám (organizáciám) zvládnuť ekonomicko-obchodné, organizačné a osobnostné výzvy.

Poskytujeme poradenské služby dostupné pre bežných podnikateľov. Snažíme sa poskytnúť praktické výstupy, ľahko aplikovateľné do praxe.

Ponúkame riešenia pre:

  • krízové situácie a obdobia stagnácie
  • zvýšenie efektivity, výkonnosti a celkovej kondície firmy
  • organizačné a procesné zmeny pri rýchlom raste firmy
  • zlepšenie obchodných výsledkov firmy
  • vyrovnanosť osobnosti podnikateľa, vzťahu rodina a podnikanie
  • realizovanie zamýšľaného zámeru a vízie

Sme tu pre vás:

  • ak si myslíte, že sa slabo alebo pomaly rozvíjate či napredujete, stagnujete alebo sa vôbec nerozvíjate, vôbec nenapredujete.
  • chcete ale nerealizujete víziu, zámer, nedosahujete ciele
  • neviete ako napredovať.

Pomôžeme vám pohnúť sa z miesta, rozhýbať vaše podnikanie, vašu organizáciu, víziu. Spolu s vami odhalíme a pomenujeme problémy. Ponúkneme vám konkrétne praktické kroky na ich riešenie.

Nebudete sa musieť toľko trápiť. Neriešiteľné sa stane možným. Vykročíte smerom k profitu a naplneniu. Budete mať jasnejšie v tom, ako postupovať ďalej a napredovať.

Poskytujeme poradenstvo online aj on-site formou. Realizujeme kurzy a školenia.

Vychádzame z takmer 20 ročnej práce s podnikateľmi v rozvojových, networkových a podporných projektoch.

SKONTAKTUJTE SA S NAMI A VYUŽITE

krátky bezplatný rozhovor

Porozprávame sa o vašom probléme, zistíme, či a ako vám vieme pomôcť a dohodneme sa na ďalšom postupe.

V prípade záujmu o konzultáciu nám napíšte do správy na našom FB alebo mailom na adresu: office@horizonstep.com

Úvodnú konzultáciu môžete nahradiť aj emailovým popisom problému alebo oblasti, ktoré chcete riešiť.

Kontaktovať nás môžete aj pomocou formuláru.

Ako mi môžu pomôcť konzultačné služby?

Späť