Vitajte v Horizonstep centre pre podnikateľský a osobnostný rozvoj.

Poskytujeme dostupné a prakticky orientované poradenské služby pre podnikateľov, malé a stredné firmy, neziskové organizácie a inštitúcie organizácie.

Ponúkame riešenia pre efektivitu procesov a organizačnej štruktúry, podporu rastu a napredovania.

Prinášame posun vecí vpred, prekonávanie prekážok, rozhýbanie a realizáciu vízií. Tvoríme stratégie rozvoja, vytvárame akčné a realizačné plány, nastavujeme procesy. Asistujeme pri krokoch zlepšovania a procesoch zmien. Podávame praktické výstupy, ľahko aplikovateľné do praxe.

Sme tu pre vás:

  • ak si myslíte, že sa slabo alebo pomaly rozvíjate či napredujete, stagnujete alebo sa vôbec nerozvíjate, vôbec nenapredujete.
  • chcete ale nerealizujete víziu, zámer, nedosahujete ciele
  • neviete ako napredovať.

Pomôžeme vám pohnúť sa z miesta, rozhýbať vaše podnikanie, vašu organizáciu, víziu. Spolu s vami odhalíme a pomenujeme problémy. Ponúkneme vám konkrétne praktické kroky na ich riešenie.

Nebudete sa musieť toľko trápiť. Neriešiteľné sa stane možným. Vykročíte smerom k profitu a naplneniu. Budete mať jasnejšie v tom, ako postupovať ďalej a napredovať.

Poskytujeme poradenstvo online aj on-site formou. Realizujeme kurzy a školenia.

Vychádzame z takmer 20 ročnej práce s podnikateľmi v rozvojových, networkových a podporných projektoch.

SKONTAKTUJTE SA S NAMI – VYUŽITE:

Úvodná kontaktná, bezplatná konzultácia do 20 min. Porozprávame sa o vašom probléme, zistíme, či a ako vám vieme pomôcť a dohodneme sa na ďalšom postupe.

V prípade záujmu o konzultáciu nám napíšte do správy na našom FB alebo mailom na adresu: office@horizonstep.com

Úvodnú konzultáciu môžete nahradiť aj emailovým popisom problému alebo oblasti, ktoré chcete riešiť.

Kontaktovať nás môžete aj pomocou formuláru.

Späť