• zlepšenia v osob. a rodin. živote podnikateľa, odolávanie znechuteniu a vyhoreniu v podnikaní, vzťah k firme,
  • nájdenie vízie osobného poslania

Naša ponuka: OSOBNÁ KONZULTÁCIA,

u vás/u nás/online, odhalenie príčin súčasných problémov a stanovenie príležitostí na zlepšenie

Výstup: odporúčania pre konkrétne kroky

Cena a trvanie: 59 EUR, 90 min

V prípade potreby alebo vášho záujmu:

  • Dodatočné podrobnejšie konzultácie: (59 EUR/90 min)

Objednajte si túto konzultáciu alebo sa nám bezplatne ozvite na krátky úvodný rohovor. Porozprávame sa s vami a zistíme ako vám vieme pomôcť.

Kontakt

alebo môžete využiť náš

Prémiový konzultačný program PERSONAL EXTRA

Komplexný a detailný program podpory pri identifikácii osobného poslania a osobnej vízie (najmä pracovnej).

Obsahuje niekoľko hodnotiacich metód (podľa potreby napr.: aptitude test, talentové testy, a ďalšie), ktoré sú vyhodnotené v spolupráci s psychológom.

Zohľadňuje osobné preferencie, zručnosti a kompetencia klienta.

Pomáha k plnej realizácii osobnostného potenciálu.

  • priebeh: 3x 3-4 hodinové stretnutie v priebehu niekoľkých týždňov
  • v čase medzi stretnutiami budete pracovať samostatne
  • po poslednej kunzultácii zahŕňa follow-up jednohodinové revízne konzultácie s odstupom niekoľkých týždňov

cena: 549 EUR

Ozvite sa nám:

Kontakt