• problémy s organizáciou práce, time-management, plnenie termínov, záväzkov, organizačný chaos, nejasnosť procesov a kompetencií, systém v zodpovednosti za procesy, individuálna organizácia vlastnej práce

PREHĽAD SLUŽIEB

PORADENSTVO:

  • u vás/u nás/online, analýza zvolenej oblasti, odhalenie príčin súčasných problémov a stanovenie príležitostí na zlepšenie, odporúčania riešení
  • jednorazové poradenstvo    (39 EUR/60 min) (trvanie od 90 min)
  • jednodňová hĺbková revízia (3-7 hod) (159 – 279 EUR)

MENTORING:

  • u vás/u nás/online,
  • analýza zvolenej oblasti, odhalenie príčin súčasných problémov a stanovenie príležitostí na zlepšenie, vytvorenie plánu na aplikáciu riešení, revízia realizácie riešení po dohodnutom časovom úseku, doladenie a dotiahnutie problémových bodov
  • balík Mentoring 1 (úvod. stret. 3-7 h, 4 x pravidelné 1,5 h revízie) od 359 EUR
  • balík Mentoring 2 (úvod. stret. 3-7 h, 8 x pravidelné 1,5 h revízie) od 599 EUR
  • dlhodobejší alebo individ. prispôsobený mentoring – trvanie a cena dohodou
  • cestovné náklady 0,4 EUR/km
  • vypracovanie akčného plánu pre realizovanie odporúčaní (od 159 EUR)

Kontaktujte ma. Porozprávame sa o vašom probléme, zistíme, či a ako vám viem pomôcť a dohodneme sa na ďalšom postupe.

ÚVODNÝ BEZPLATNÝ ROZHOVOR (do cca 20 min)

0907 354 862

bratko@horizonstep.com