Vitajte v Horizonstep centre pre podnikateľský a osobnostný rozvoj.

Ponúkame Vám dostupné a prakticky orientované profesionálne poradenské služby pre malé firmy, individuálnych podnikateľov a organizácie.

Prinášame posun vecí vpred, prekonávanie prekážok, rozhýbanie a realizáciu vízií. Tvoríme stratégie rozvoja, vytvárame akčné a realizačné plány, nastavujeme procesy. Asistujeme pri krokoch zlepšovania a procesoch zmien. Podávame praktické výstupy, ľahko aplikovateľné do praxe.

Sme tu pre vás:

 • ak máte pocit, že sa slabo alebo pomaly rozvíjate či napredujete, stagnujete alebo sa vôbec nerozvíjate, vôbec nenapredujete.
 • chcete ale nerealizujete víziu, zámer, nedosahujete ciele
 • neviete ako napredovať.

Pomôžeme vám pohnúť sa z miesta, rozhýbať vaše podnikanie, vašu organizáciu, víziu. Spolu s vami odhalíme a pomenujeme problémy. Ponúkneme vám konkrétne praktické kroky na ich riešenie.

Nebudete sa musieť toľko trápiť. Neriešiteľné sa stane možným. Vykročíte smerom k profitu a naplneniu. Budete mať jasnejšie v tom, ako postupovať ďalej a napredovať.

Poskytujeme poradenstvo online aj on-site formou. Realizujeme kurzy a školenia.

Vychádzame z takmer 20 ročnej práce s podnikateľmi v rozvojových, networkových a podporných projektoch.

SKONTAKTUJTE SA S NAMI – VYUŽITE:

Úvodná kontaktná, bezplatná konzultácia do 20 min. Porozprávame sa o vašom probléme, zistíme, či a ako vám vieme pomôcť a dohodneme sa na ďalšom postupe.

V prípade záujmu o konzultáciu nám napíšte do správy na našom FB alebo mailom na adresu: office@horizonstep.com

Úvodnú konzultáciu môžete nahradiť aj emailovým popisom problému alebo oblasti, ktoré chcete riešiť.

KOntaktovať nás môžete aj pomocou formuláru.

NAŠE SLUŽBY

 1. PORADENSKÉ BALÍČKY

Prebiehajú online/on-site – podľa dohody. S majiteľom firmy alebo vedením, príp. zamestnancami.

Obsah balíčkov je popísaný pri jednotlivých službách (nižšie).
Varianty:

ECO – Analýza problému a zaškolenie do jeho riešení a ich postupov. Samotné kroky si vytvárate sami.
Cena: 149 EUR Trvanie: 3 hod.

FULL – Analýza + zaškolenie. Rozpracovanie riešení do konkrétnych krokov, spoločné vytvorenie plánu. Súhrnný dokument.
Cena: 399 EUR Trvanie: 6 hod.

Online aj on-site forma.
(v prípade on-site formy účtujeme cestovné náklady v sume 0,4 EUR/km)

Ponuka:

 1. Rozhýbte svoj biznis (firmu, víziu)
 2. Firemná stratégia/akčný plán rozvoja podnikania/firmy/organizácie/vízie
 3. Vybudujte korporátnu kultúru vašej firmy
 4. Rozhýbte svoj marketing
 5. Podnikateľská estetika

DEATILNÝ POPIS NIŽŠIE

Kontakt/objednanie

2. PORADENSTVO V OBLASTI PODNIKANIA, STRATEGICKÉHO A ORGANIZAČNÉHO MANAŽMENTU

Poradenstvo k vybranému problému v oblasti vedenia, riadenia, vízie, marketingu, … firmy/organizácie.

Cena: 39 EUR/hod

Kontakt/objednanie

3. PREDNÁŠKY, ŠKOLENIA, SEMINÁRE, WORKSHOPY

Tematické, u vás na firme, teambuldingu, konferencii alebo v iných priestoroch. Aktuálna ponuka:

 • Systematický rozvoj podnikania
 • Praktický marketing pre malých podnikateľov
 • Estetika podnikania
 • Podnikanie vs. Zamestnanie
 • Time management v rodine

Trvanie: 90 min Cena: 80 EUR

Kontakt/objednanie

PREHĽAD PORADENSKÝCH BALÍČKOV

Rozhýbte svoj biznis (firmu, víziu)

(Poradenský balíček)
Pohnite sa v podnikaní z miesta.
Identifikujte príčiny stagnácie, príp. úpadku. Spoznajte a aplikujte možné riešenia.
Základná analýza biznis modelu firmy (pre individuálnych podnikateľov, malé firmy a organizácie). Odporúčania pre zlepšenia, usmernenia, plán následných krokov na zlepšenie stavu firmy.

Naštartujte svoju víziu

(Poradenský balíček)
Analýza vašej vízie, jej realizovateľnosti a udržateľnosti. Stanovenie konkrétnych krokov na rozvoj a smerovanie do budúcnosti. Praktický akčný plán/stratégia rozvoja.

Vybudujte korporátnu kultúru vašej firmy

Korporátna kultúra dáva vášmu podnikaniu identitu, rozpoznateľnosť. Určuje, ako u vás pulzuje život, stanovuje pravidlá, dáva poriadok a jasnosť. Vychádza z vašich hodnôt a zasahuje štýl, prezentáciu, správanie, hovorený prejav, odev, produkty, dizajn, …

Pomôžeme vám sformulovať, vypracovať a implementovať vašu vlastnú korporátnu kultúru. Nenechajte veci na náhodu! Nech správanie sa zamestnancov  a imidž vašej firmy reprezentuje to, čím vaša firma skutočne je.

Rozhýbte svoj marketing

(Poradenský balíček)
Nájdite spôsoby ako rozvíjať svoj biznis, získať nových klientov a udržať ich. Analýza príležitostí, hľadanie konkrétnych krokov lešpieho presadenia sa firmy. Plán použitia marketingových nástrojov.

Podnikateľská estetika

(Poradenský balíček)
Imidž je dôležitým prvkom úspešnosti firmy. Nepodceňte ho!
Analýza estetiky vašej firmy – prvky korporátnej identity, estetika osobnosti podnikateľa, estetika priestorov, produktov a estetika v poskytovaní služieb. Odporúčania a návrhy riešení, plán ďalších krokov.

Analýza konkurenčného prostredia

Analýza prostredia, v ktorom chcete podnikať – v rámci odvetvia alebo regiónu. Informácie o službách, cenách, prístupoch a výhodách konkurencie. Analýza potrebných aspektov na presadenie sa, realizovateľnosť vybraného podnikania – predpisy a požiadavky.

Analýza dát + konzultácia (2-3 hod) Od 299 EUR

Kontakt/objednanie

TOTO HOVORIA O NÁS:

So spoločnosťou Horizonstep a jej zakladateľom Branislavom som konzultoval veci ohľadom rozbiehania podnikania, nastavenia podnikovej kultúry a spôsobu osobnej prezentácie od založenia našeho architektonického štúdia Atelier ARCHA. Dnes už máme svoje pevné miesto na trhu s prírodnými stavbami a stále čerpáme z toho čo sme spoločne započali už pred 10timi rokmi.

Ing. arch. Augustín Ugróczy

https://atelierarcha.sk/
https://www.facebook.com/Ateli%C3%A9r-ARCHA-101047098533131